Woonprotest
Utrecht

Wonen is een recht, geen verdienmodel!

Het is tijd voor een ander woonbeleid

Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht en in de rest van Nederland. Als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 11 jaar op een wachtlijst, en koopwoningen zijn onbetaalbaar. Onze stad is niet alleen voor de rijken. We moeten massaal van ons laten horen om te zorgen dat er actie wordt ondernomen om de wooncrisis op te lossen. Wij eisen dat de overheid ingrijpt en maatregelen neemt voor meer betaalbare woningen en woonzekerheid voor iedereen. Want wonen is een recht. En woningen zijn om in te wonen, niet om zoveel mogelijk winst op te maken.

Na verschillende demonstraties in andere steden was op 21 november 2021 het woonprotest in Utrecht. Het protest startte op het Jaarbeursplein met diverse sprekers. Vervolgens was er een mars door de stad. Er waren zo'n 1500 demonstranten aanwezig.

Het Woonprotest Utrecht wordt georganiseerd door een brede coalitie van huurdersorganisaties, bewonersgroepen, activisten en (lokale) politieke partijen. Als je wilt weten welke organisties achter het Woonprotest Utrecht zitten, kijk dan hier.

Standpunten

Het Woonprotest Utrecht heeft alle standpunten van Het Woonmanifest overgenomen. Omdat elke stad uniek is, zijn er bij sommige standpunten ook Utrechtse standpunten toegevoegd.

Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen, en zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken.

Utrecht

Opvanglocaties in Utrecht zijn al jaren overvol en er komen te weinig woningen beschikbaar voor daklozen. Dakloosheid is een huisvestingsprobleem en zonder huis kunnen mensen hun leven niet opbouwen. Zorg dat daklozen zo snel mogelijk een vaste betaalbare huurwoning hebben.

Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af, en investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming, en leefbare wijken.

Utrecht

Utrecht heeft een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen voor alle groepen, van studenten en jongeren tot gezinnen en ouderen. Daarom moet van alle nieuwbouw moet minstens 40% sociaal zijn en maximaal 20% duur. Stop de verkoop en onnodige sloop van sociale huurwoningen en zorg ervoor dat er meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen in de stad komen.

Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder.

Utrecht

Te veel huisbazen overtreden regels en vragen te hoge huren. Handhaaf actief en strikt op geldende regels over huurbescherming en huurprijzen. Maak als gemeente actief afspraken met ontwikkelaars en beleggers over vrije sector huren zolang er nog geen landelijke regelgeving is.

Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en biedt goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.

Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren, bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.

Stop met uitsluiting op grond van inkomen (Rotterdamwet, gentrificatiebeleid), garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen, zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars.

Utrecht

Zorg voor voldoende betaalbare woningen voor mensen in een kwetsbare situatie en bijzondere doelgroepen. Handhaaf actief tegen discriminatie door verhuurders en makelaars.

Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving, geef bewoners zeggenschap, faciliteer coöperatieve woonvormen.

Utrecht

Ondersteun initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals wooncoöporaties en collectief wonen. Betrek bewoners van voren af aan bij het ontwerp van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

Schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk, en zet de opkoopbescherming breed in.

Utrecht

Roep het massale opkopen van woningen door beleggers een halt toe met opkoopbescherming voor woningen. Stop ook de speculatie met grond, waardoor woningen onnodig duur worden. Pak de mogelijkheid in de wet om als gemeente grondspeculatie te stoppen met beide handen aan.

Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams, voer een verhuurdersvergunning in waardoor verhuurders het recht kunnen verliezen hun woningen te verhuren en verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden.

Utrecht

Wacht niet op landelijke regelgeving, maar voer nu als gemeente een vergunningplicht in voor verhuurders en handhaaf dat verhuurders zich aan de regels houden.

Als huizen leegstaan terwijl zoveel mensen geen huis hebben is kraken legitiem en logisch. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft. Daarnaast moet er actief worden ingezet op leegstandsbeleid en flinke boetes worden ingesteld op leegstand. Pas de wet zodanig aan dat woningen onteigend kunnen worden bij een stapeling van misstanden.

Utrecht

Verbied leegstand van woningen in de stad en beboet bij langdurige leegstand. Stimuleer actief omzetting van leegstaande kantoorruimte naar woningen.

Doneer aan het Woonprotest Utrecht

Actievoeren kost geld! Dat betekent dat we dit niet kunnen zonder jouw steun.
Je helpt ons enorm door iets te doneren, het maakt niet uit hoe groot of klein het bedrag is. 

Aangesloten organisaties

Het Woonprotest Utrecht is een initiatief van de volgende organisaties.


Steunende organisaties

Deze organisaties steunen tot nu toe het Woonprotest Utrecht:

Andere initiatieven

Aan Utrecht niet genoeg? Of kun je er niet bij zijn maar wil je toch iets doen? Of kom je niet uit Utrecht, en is er een andere stad dichterbij?

Kijk ook naar de initiatieven in andere steden!

Woonmanifest
Woonprotest Amsterdam
Woonopstand
wearestillhere
Woonprotest Arnhem
Woonnood
Woon<wbr>protest Amsterdam
Woon<wbr>protest Amsterdam
Woon<wbr>protest Amsterdam

Neem contact op

Je kunt ons mailen op info@woonprotestutrecht.nl. We proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden!

Downloads

Wil je graag posters, flyers, ons logo of iets anders gebruiken? Je kan deze downloaden via de knop hieronder!