De wooncrisis is niet op te lossen met het plakken van pleisters, maar vergt een radicaal ander woonbeleid gebaseerd op rechtvaardigheid en het recht op wonen. Het Woonprotest Utrecht pleit voor een samenleving waarin iedereen voldoende woonzekerheid heeft en toegang tot een betaalbaar, mooi en kwalitatief goed huis. 

Een samenleving waarin het recht op behoorlijke huisvesting wordt nageleefd, waar wonen niet als individueel probleem maar als collectieve verantwoordelijkheid wordt gezien. Oftewel een samenleving waar volkshuisvesting voor iedereen is en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.


 • Structurele huisvesting van dak-en thuislozen door 'housing first' beleid.
  Zorg in de tussentijd voor betere opvang zowel in de winter als in de zomer.
 • Permanente stop op de verkoop en onnodige sloop van sociale huur in de hele stad.
  Laat daarnaast ook geen sociale huur panden langdurig leegstaan.
 • Zorg voor breed toegankelijke huisvesting; voor lagere en middeninkomens.
  Maak de sociale huur weer voor iedereen, draai de inkomensgrens terug. Zorg ook voor voldoende toegankelijkheid van huisvesting voor mensen met een beperking en ouderen; bouw levensloopbestendig en duurzaam.
 • Investeer meer in sociale huur.
  Corporaties, de gemeente en het Rijk moeten samenwerken om genoeg sociale huur te realiseren. 
 • Garandeer betaalbaarheid van huren; stop de huurverhogingen. 
 • Democratiseer de volkshuisvesting; geef bewoners inspraak.
  Zorg voor directe invloed en instemmingsrecht van huurders op het beleid en begroting van corporaties en verhuurders. Geef bewoners professionele en financiële ondersteuning om initiatieven voor democratisering te realiseren. Er moet meer geïnvesteerd worden in de uitbreiding van huurteams, meldpunten, huurdersverenigingen en de huurcommissie. 
 • Weg met huisjesmelkers: verdrijf malafide verhuurders uit Utrecht.
  Naast de invoering en naleving van 'goed verhuurderschap', moeten malafide verhuurders ook onteigend kunnen worden bij gebrek aan verbetering.
 • Weg met leegstand en handen af van krakers.
  Decriminaliseer kraken, het aankaarten van leegstand en acties voor huisvesting. Investeer in het ombouwen van verscheidene panden zoals kantoren tot woningen, stop antikraak contracten en kijk naar eerlijke manieren om tijdelijke leegstand te benutten.
 • Actief grondbeleid door gemeente en en Rijk.
  Koop panden en grond op voor sociale huur en houd onnodig dure bouwprojecten tegen. Geef voorrang aan grondposities voor initiatieven van buurtbewoners en wooncoöperaties. Zet druk op beleggers, projectontwikkelaars om bouwinitiatieven niet te vertragen. Kijk naar mogelijkheden om sociale huur toe te voegen aan bestaande projecten.
 • Stop de segregatie en gentrificatie in de stad.
  Voeg meer sociale huur toe in wijken met veel koopwoningen, in plaats van projecten met dure huizen in wijken met veel sociale huur.
 • Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren en bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.