Het Woonprotest Utrecht heeft alle standpunten van Het Woonmanifest overgenomen. Omdat elke stad uniek is, zijn er bij sommige standpunten ook Utrechtse standpunten toegevoegd.

Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit

Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen, en zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken.

Utrecht

Opvanglocaties in Utrecht zijn al jaren overvol en er komen te weinig woningen beschikbaar voor daklozen. Dakloosheid is een huisvestingsprobleem en zonder huis kunnen mensen hun leven niet opbouwen. Zorg dat daklozen zo snel mogelijk een vaste betaalbare huurwoning hebben.

Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting

Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af, en investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming, en leefbare wijken.

Utrecht

Utrecht heeft een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen voor alle groepen, van studenten en jongeren tot gezinnen en ouderen. Daarom moet van alle nieuwbouw moet minstens 40% sociaal zijn en maximaal 20% duur. Stop de verkoop en onnodige sloop van sociale huurwoningen en zorg ervoor dat er meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen in de stad komen.

Garandeer betaalbaarheid

Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder.

Utrecht

Te veel huisbazen overtreden regels en vragen te hoge huren. Handhaaf actief en strikt op geldende regels over huurbescherming en huurprijzen. Maak als gemeente actief afspraken met ontwikkelaars en beleggers over vrije sector huren zolang er nog geen landelijke regelgeving is.

Garandeer woonzekerheid

Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en biedt goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.

Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur

Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren, bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.

Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting

Stop met uitsluiting op grond van inkomen (Rotterdamwet, gentrificatiebeleid), garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen, zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars.

Utrecht

Zorg voor voldoende betaalbare woningen voor mensen in een kwetsbare situatie en bijzondere doelgroepen. Handhaaf actief tegen discriminatie door verhuurders en makelaars.

Geef burgers gelijkwaardige inspraak

Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving, geef bewoners zeggenschap, faciliteer coöperatieve woonvormen.

Utrecht

Ondersteun initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals wooncoöporaties en collectief wonen. Betrek bewoners van voren af aan bij het ontwerp van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

Dam de financialisering van huisvesting in

Schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk, en zet de opkoopbescherming breed in.

Utrecht

Roep het massale opkopen van woningen door beleggers een halt toe met opkoopbescherming voor woningen. Stop ook de speculatie met grond, waardoor woningen onnodig duur worden. Pak de mogelijkheid in de wet om als gemeente grondspeculatie te stoppen met beide handen aan.

Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans

Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams, voer een verhuurdersvergunning in waardoor verhuurders het recht kunnen verliezen hun woningen te verhuren en verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden.

Utrecht

Wacht niet op landelijke regelgeving, maar voer nu als gemeente een vergunningplicht in voor verhuurders en handhaaf dat verhuurders zich aan de regels houden.

Pak leegstand stevig aan

Als huizen leegstaan terwijl zoveel mensen geen huis hebben is kraken legitiem en logisch. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft. Daarnaast moet er actief worden ingezet op leegstandsbeleid en flinke boetes worden ingesteld op leegstand. Pas de wet zodanig aan dat woningen onteigend kunnen worden bij een stapeling van misstanden.

Utrecht

Verbied leegstand van woningen in de stad en beboet bij langdurige leegstand. Stimuleer actief omzetting van leegstaande kantoorruimte naar woningen.