Over ons

Het Woonprotest Utrecht wordt georganiseerd door een brede coalitie van huurdersorganisaties, bewonersgroepen, activisten en (lokale) politieke partijen.

Het is tijd voor een ander woonbeleid!

Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht en in de rest van Nederland. Als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 11 jaar op een wachtlijst, en koopwoningen zijn onbetaalbaar. Onze stad is niet alleen voor de rijken. We moeten massaal van ons laten horen om te zorgen dat er actie wordt ondernomen om de wooncrisis op te lossen. Wij eisen dat de overheid ingrijpt en maatregelen neemt voor meer betaalbare woningen en woonzekerheid voor iedereen. Want wonen is een recht! Woningen zijn om in te wonen, niet om zoveel mogelijk winst op te maken.

Na verschillende demonstraties in andere steden was op 21 november 2021 het Woonprotest in Utrecht. Het protest startte op het Jaarbeursplein met diverse sprekers. Vervolgens was er een mars door de stad. Er waren zo'n 1500 demonstranten aanwezig.

Sinds 2022 is het Woonprotest Utrecht na een lange pauze weer in actie. Zo hebben we actie gevoerd tegen leegstand, het gebrekkig onderhoud van Bo-Ex, tegen de sloop & verkoop van sociale huur en meer!

Aangesloten organisaties

Het Woonprotest Utrecht is een initiatief van de volgende organisaties.

Steunende organisaties

Deze organisaties hebben hun steunen uitgesproken aan het Woonprotest Utrecht.