Overhandiging protestbrief tegen de huurverhoging

Nieuws • 28-04-2024

Het is inmiddels al weer een week geleden dat we de protestbrief tegen de huurverhoging aanboden aan Utrechtse woningbouwcorporaties, Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) en andere verhuurders. De brief werd op zondag 21 april namens 13 organisaties door een groep van huurders, huurdersorganisaties, partijen en activisten overhandig aan twee vertegenwoordigers van de STUW.

Dit jaar staat de hoogste huurverhoging in 30 jaar voor de deur. Onder huurders in Utrecht, en de rest van het land, heerst grote frustratie over de hoge huurprijzen. Huurders worden elk jaar opgezadeld met een huurverhoging, maar blijven achter in woningen met achterstallig onderhoud, vocht of schimmel en zien vaak jarenlang geen enkele verbetering van dienstverlening of woongenot, terwijl de kosten blijven stijgen. Steeds meer mensen betalen meer dan 40% van hun inkomen aan huur en meer dan 800.000 huurders houden na het betalen van de huur te weinig over om van te leven. Dit moet stoppen.

Reactie STUW

Na de publicatie van dit artikel ontvingen we alsnog een reactie van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). Remco de Maaijer, directeur van STUW, laat ons via een email weten dat de Utrechtse corporaties zich aan de afspraken houden die met het Rijk zijn gemaakt. Zo stelt hij dat een huurverhoging van 5,3 procent gerechtvaardigd is. De Maaijer wijst op de gemiddelde CAO loonontwikkeling van 5,8 procent, hij beweert dat dit voor 'huurders betekent dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan dat de huur omhoog gaat'.

STUW en de Utrechtse corporaties gaan hiermee voorbij aan alle andere stijgende kosten. En het feit dat 30 procent van de werkende mensen werk doet waar geen CAO voor bestaat, dat gepensioneerden al jarenlang geen indexatie hebben gehad, en uitkeringen nog steeds te laag zijn om van te leven. Bovendien betekent een - gemiddelde - CAO loonontwikkeling van 5,8 procent niet dat iedereen hun CAO loon met 5,8% heeft zien stijgen.

Een basisschool voorbeeld, voor de gene die gemiddeldes niet begrijpt: je hebt 9 snoepjes die moet je verdelen onder Pietje, Anne en Merel. Pietje krijgt 6 snoepjes Anne krijgt er 2 en Merel 1. Gemiddeld krijgt ieder 3 snoepjes (9 / 3 = 3). Anne en Merel krijgen dus minder dan het gemiddelde. Pietje daarentegen krijgt 2 keer zoveel snoepjes als gemiddeld, hij trekt het gemiddelde omhoog.

Stel, het is waar wat de Maaijer beweert en huurders gaan er dus op vooruit. Dan verklaart het nog steeds niet waarom de huren sinds 1993 met 141% stegen, de inflatie met 87% en de CAO lonen met 93%. Daarnaast is het dan ook gek dat steeds meer mensen meer dan 40% van hun inkomen kwijt zijn aan huur en meer dan 800.000 huurders te weinig geld overhouden na het betalen van de huur.

huren stegen sinds 1993 met 141$, de inflatie met 87% en de CAO lonen met 93%

Daarnaast schrijft de directeur van STUW over de "grote opgave in deze tijden van woningnood, lange wachtlijsten en verduurzaming". Het bouwen en onderhouden van huizen kost inderdaad geld. Als de corporaties hier te weinig geld voor hebben, wat discutabel is, moeten ze zich richten tot de overheid. Huurders zijn namelijk geen pinautomaten, het zijn mensen. Wat maakt sociale huur nog ‘sociaal’ als de huizen die corporaties verhuren onbetaalbaar zijn?

STUW toont zich met deze reactie wereld vreemd en blijkt weinig oog te hebben voor de situatie van duizenden huurders in Utrecht.

Het Woonprotest Utrecht roept iedereen op om zijn huurverhoging te weigeren. Weten hoe? Lees hier het stappenplan.

Lees hieronder de volledige reactie.

Goedemorgen,

Afgelopen zondag 21 april hebben wij jullie protestbrief in ontvangst genomen en met jullie besproken. Wij hebben begrepen dat er nog behoefte is aan een schriftelijke toelichting, die is in het beneden staande namens de verenigde corporaties weergegeven.

Ieder jaar mogen woningcorporaties per 1 juli de huur aanpassen. Hierover worden ieder jaar afspraken gemaakt tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes en de Woonbond. De overheid geeft aan hoeveel de huren mogen stijgen. Net als vorig jaar is de huurverhoging gebaseerd op de CAO-loonontwikkeling en die bedraagt dit jaar 5,8%. De huren stijgen gemiddeld met 5,3%.

Voor onze huurders betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan dat de huur omhoog gaat. Dit is onderdeel van de afspraken met het kabinet om de huren betaalbaar te houden. Het uitgangspunt bij die afspraken is geweest dat huurders gemiddeld steeds een iets kleiner deel aan hun inkomen kwijt zijn aan huur. De huur stijgt dus mee met de inkomensontwikkeling in Nederland, maar het deel dat je van je inkomen kwijt bent aan huur, wordt gemiddeld juist iets kleiner. Wij houden ons aan deze afspraken.

Ondanks dat we begrijpen dat de huurverhoging niet prettig is voor onze huurders, staan we voor een grote opgave in deze tijden van woningnood, lange wachtlijsten en verduurzaming. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ook willen we dat huurders in een fijne, veilige buurt wonen, die er netjes uitziet. Ook daar is geld voor nodig en daar zetten wij ons de komende jaren volop voor in. Huurders ontvangen altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huur.

Met vriendelijke groet,

Remco de Maaijer, directeur


Zie ook

Delen met anderen

Meer lezen