Hoofdlijnenakkoord: Hopeloos, Laf, Schaamte

Nieuws • 20-05-2024

Afgelopen donderdag presenteerde PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord moet de basis leggen voor een toekomstig extreemrechts kabinet. De plannen van de vier partijen beloven maar weinig goeds, ook voor de wooncrisis.

De formerende partijen willen een landelijke "Woontop" organiseren, lees een lobby evenement voor parasitaire vastgoedbeleggers net zoals Provada. Daarnaast nemen ze de, niet gehaalde, doelstellingen van minster van volkshuisvesting Hugo de Jonge over. Zo moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, waarvan 30% sociale huur. Naast dit alles moeten de 'juridische en financiële belemmeringen' voor coöperatief wonen worden weg genomen. En komt er een belasting op grond die speculatie met grondwaardes tegengaat.

Hoera, we zijn gered!?

Nee was het maar zo een feest. In plaats van volkshuisvesting zetten de PVV, VVD, NSC en BBB de neoliberale woningmarkt ideologie voort.

De partijen zijn stil over de misère in de sociale huur. Zo blijft de teruglopende dienstverlening, slecht onderhoud, het negeren van ernstige problemen zoals schimmel en de armoedige en uitgeleefd staat van huurhuizen onbenoemd. Het aankomende extreemrechtse kabinet zet de deur open voor de jaarlijkse huurverhoging, voorlopig gebaseerd op CAO-lonen. Zo worden huizen ieder jaar nog onbetaalbaarder. Wel 'worden er maatregelen genomen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken'. Wat daarmee bedoeld wordt en wie daar werkelijk van profiteren is niet duidelijk.

Het extreemrechtse kwartet wil dat woningbouwcorporaties meer 'middenhuurwoningen' gaan verhuren, lees nog meer onbetaalbare woningen waar niemand op zit te wachten. Ook zijn ze van plan om meer ruimte te geven aan de bouw van, nog meer, onbetaalbare private huurwoningen. Naast dit alles blijven de onevenredige financiële voordelen voor koophuizen, die de prijzen enorm opdrijven, onveranderd.

Ook willen de formerende partijen miljarden uitrekken voor woningbouw, voor wie is niet duidelijk. Het lijkt erop dat beleggers en particuliere verhuurders, met extreem dure vrije sector huurwoningen, blijven profiteren van de wooncrisis.

Daarnaast zal het aankomende extreemrechtse kabinet niet extreemrechts zijn als er geen minderheden werden gedemoniseerd. In plaats van het door de VVD gevoerde afbraakbeleid te benoemen noemen de partijen migratie als een belemmerende factor voor de 'realisatie van voldoende woningen'. Ook willen ze gemeentes verbieden voorrang te geven aan statushouders. Waar die mensen dan gehuisvest moeten worden gaan ze niet op in. Waarschijnlijk vinden de vier partijen het 'goed bestuur' als er mensen buiten op grasvelden voor een AZC's moeten slapen.

Het aankomende kabinet stelt zich op als belangen behartiger van het kapitaal. Het is tijd voor actie en harde oppositie. Word actief en sluit je aan bij de woonbeweging!

Delen met anderen

Meer lezen