WWDH actie bij STUW: Stop de Huurverhoging

Nieuws • 07-04-2024

We zijn klaar met de jaarlijks terugkerende huurverhoging! Ieder jaar wordt de huur maximaal verhoogd zonder dat verhuurders bedenken of dat wel nodig is. Dit jaar is het tot wel 5,8%. Dat is 30 euro extra per maand, dat maakt voor sommige een gigantisch verschil. In deze dure tijden is het belangrijk dat er na het betalen van de huur nog voldoende overblijft voor andere, noodzakelijke, uitgaven!

We gaan de verhuurders een kans geven om zich te bedenken, voordat wij net zoals vorig jaar weer met een groeiende groep Utrechters de huurverhoging zullen weigeren.

Kom dus op 21 april om 13:00 uur naar het hoofdkantoor van STUW (Brennerbaan 106 3524 BN Utrecht), de vereniging van woningcorporaties in Utrecht, om gezamenlijk een duidelijk signaal af te geven: stop de huurverhoging!

Wil je mee doen maar kan je er niet bij zijn? Neem dan contact op met Wij Weigeren de Huurverhoging Utrecht of stuur ons een mail.

Lees hier onder onze brief aan aan de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW), Utrechtse woningcorporaties en andere verhuurders.


Geachte Stichting Utrechtse Woningcorporaties, Utrechtse woningcorporaties en andere verhuurders,

Wij, een groep sociale huurders, vrijesectorhuurders, en andere solidaire bewoners, maken ons zorgen over de stijgende woonkosten, en in het bijzonder de aankomende huurverhoging. Ieder jaar is het de corporaties toegestaan om een huuraanpassing te implementeren, op een paar uitzonderingen na, zoals een wereldwijde pandemie. De overheid legt daar een maximum voor op. Een maximum is een bovenlimiet. Het betekent dus niet dat het geoorloofd is om ieder jaar de huur, maximaal, te verhogen. Daarnaast is de formule die wordt gebruikt voor de berekening van het maximumpercentage onrealistisch. Dit jaar is het maximum 5,8% voor de corporaties, en 5,5% in de vrije sector. Het is nu al bekend dat veel van de corporaties kiezen voor een huurverhoging van 5,3%. Alhoewel nog niet alle verhuurders de verhogingspercentages hebben gecommuniceerd, is het de afgelopen decennia een gewoonte geworden om (bijna) het maximum te implementeren. Dit moet stoppen.


Er wordt door verhuurders niet (meer) kritisch gekeken naar de impact van de huurverhogingen op de portemonnee van huurders, en de toegankelijkheid van huurwoningen. Dat blijkt uit de afwezigheid van een goede financiële onderbouwing van de verhoging die de verhuurders voorstellen. Naast hun wettelijke verplichtingen hebben verhuurders ook een maatschappelijke taak. De afgelopen jaren zijn de kosten voor noodzakelijk levensonderhoud flink gestegen; denk aan energie, stoken, de boodschappen, enzovoort. Daar komt bij dat onze lonen maar mondjesmaat stijgen, of helemaal niet. Zo doet 30 procent van de werkende mensen werk waar geen CAO voor bestaat, hebben gepensioneerden al jarenlang geen indexatie gehad, en zijn uitkeringen nog steeds te laag om van te leven. Een huurverhoging, al gauw 30 euro per maand extra, is voor duizenden Utrechters een hele kluif. Het percentage van inkomen dat aan wonen wordt besteed is tussen de 36 en 38 procent voor huurders, ver boven de Nibud-norm van 30 procent per huishouden. Volgens het Nibud komt een kwart van de huurders dus ook niet financieel rond na het betalen van de huur.


Bovendien zien wij überhaupt geen goede verantwoording voor een huurverhoging, voor wie dan ook. Een redenering die we in Utrecht vaak horen is de 'stop op verkoop' van sociale huur die zogenaamd veel geld zou kosten. Maar het grootste struikelblok voor Utrechtse woningcorporaties is niet gebrek aan geld. De afgelopen jaren bouwden zij minimaal, en verrichten zij amper onderhoud aan woningen. Inmiddels is de verhuurdersheffing afgeschaft en binnenkort ook de vennootschapsbelasting. Maar toch worden ook dit jaar de huren weer verhoogd. Dat is onverklaarbaar.


In de vrije sector is een huurverhoging eveneens niet te rechtvaardigen. De sector zorgt maar voor weinig nieuwbouw, en wat er gebouwd wordt is onbetaalbaar voor de gewone Utrechter.
Ook wordt de inflatie aangedragen als reden. Maar als de huurverhoging daar op gebaseerd zou zijn (zoals in afgelopen jaren) dan zou het percentage lager uitvallen. Sinds 1993 zorgde de jaarlijkse huurverhoging al voor een totale huurstijging van 141%, vergeleken met een inflatie van 100% en een stijging van CAO lonen van een magere 90% (cijfers van CBS).

Huurders zijn geen pinautomaten, het zijn mensen. Woningcorporaties zouden aan onze kant moeten staan door zich hard te maken voor investering in volkshuisvesting.
Wij roepen verhuurders in Utrecht op om zich te keren tegen de huurverhoging, en onze volkshuisvesting betaalbaar te houden. Er moet een einde komen aan de eindeloze stijging van de huur en we vragen jullie om er, eindelijk, van af te zien. 


Mochten de verhuurders besluiten om toch deze extreem hoge huur-“aanpassing” door te voeren dan zullen we zoals elk jaar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de huur-"aanpassing" weigeren.

Met vriendelijke groet,

Huurders in Utrecht,
Wij Weigeren De Huurverhoging Utrecht, 
BPW Utrecht, 
Woonprotest Utrecht, 
Utrecht BIJ1,
Socialisten Utrecht,
Bewonerscommissie Vrouwjutten,
SP Utrecht,
Lokaal FNV Utrecht-Midden,
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein,
Huurdersvereniging HV Bo-Ex,
Stichting Wooninspraak,
PvdA Utrecht,
GroenLinks Utrecht

 


 

Zie ook

Delen met anderen

Meer lezen