Woonprotest Actie | zaterdag 28 oktober, Den Haag

Nieuws • 22-10-2023

Zaterdag 28 oktober voert het Woonprotest in Den Haag actie tegen de wooncrisis, de vastgoedindustrie, het wanbeleid van de overheid en de ambitieloze plannen van de meeste politieke partijen. Dit doet de actie groep met vijf nieuwe concrete en onmiddellijke eisen.

Terwijl dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen, financiert het rijk vooral de bouw van villawijken, luxe woontorens en schamele containerwoningen en wordt er niet ingezet op de betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Ook wagen projectontwikkelaars en grondbezitters zich in veel gevallen aan grondspeculatie, en wachten zij ten behoeve van hun winsten bewust met de bouw van woningen als de grondprijzen te laag zijn. Op deze manier profiteert dit complex van projectontwikkelaars, grond- en vastgoedbezitters en huisjesmelkers van de schaarste.

Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is er na jaren weer een minister van Volkshuisvesting aangesteld, maar andere maatregelen die nodig zijn om dakloosheid te bestrijden en de volkshuisvesting in ere te herstellen blijven verder uit. Mede-organisator Melissa Koutouzis: "De maatregelen die tot dusver zijn genomen zijn bij lange na niet voldoende om de wooncrisis het hoofd te bieden. En we lopen nu door de val van het kabinet ook nog het risico dat de kleine stappen die wel in de Kamer zijn voorgesteld niet doorgaan."

Daarom vraagt het Woonprotest met haar actie op 28 okober aandacht voor de volgende vijf nieuwe, concrete eisen:

  1. Bouw alleen betaalbaar en vast
  2. Onteigen alle private grondbezitters en huisjesmelkers
  3. Schaf het kraakverbod af
  4. Stop alle jaarlijkse huurverhogingen
  5. Reguleer alle huur

Meer informatie is te vinden op de website van het Woonprotest.
Zie ook de originele aankondiging

Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd & Datum: 13.00, op 28 oktober 2023

 

Delen met anderen

Meer lezen