'Bestaan corporaties voor hun eigen rijkdom of voor sociale huur?'

Nieuws • 27-02-2024

Het Woonprotest Utrecht is de afgelopen jaren druk bezig geweest met acties rond de stop op verkoop van sociale huurwoningen in Utrecht. Hoewel de corporaties bleven tegenstribbelen, is het een goed voorbeeld dat actievoeren werkt.

Actie: portaal 'te koop' in strijd tegen de verkoop van sociale huurwoningen
Actievoerders zetten Portaal 'te koop' in strijd tegen de verkoop van sociale huurwoningen, RTV Utrecht.

Ons standpunt vond eerst zijn weg naar het coalitieakkoord van de Utrechtse gemeenteraad. Later, mede door onze aanhoudende druk, is het vastgelegd in de prestatieafspraken die worden gesloten tussen de gemeente en woningbouwcorporaties.

Toch geven ze niet op. Corporaties zoals Woonin en Portaal hebben miljarden in kas waarmee ze duizenden sociale huurwoningen kunnen bouwen. Nu schermen ze met een rapport waarbij ze claimen recht te hebben op 10,6 miljoen euro om de stop op verkoop te realiseren. Het roept de vraag op of 'de corporaties bestaan voor hun eigen rijkdom of voor sociale huur'.

Hoe betrouwbaar en onafhankelijk is dit rapport, waarbij de corporaties mede opdrachtgever van zijn? Cees Grimbergen, volgt de Utrechtse huisvestingsproblematiek al jaren en, schreef een sterke kanttekeningen op voor de NUK. Een artikel over niet kloppende cijfers en onbeantwoorde vragen waarmee raadsleden met een kluitje het riet in zijn gestuurd. 

Lees het artikel op de denuk.nl:

https://denuk.nl/onafhankelijk-onderzoek-van-ortec-houdt-corporatiemiljarden-stil/

Delen met anderen

Meer lezen